Med Klubfidusen
skaber vi gode fællesskaber for børn

Vi bekæmper mobning ved at styrke trivsel og sammenhold hos børn, når de dyrker deres fritidsaktiviteter.

Fritidsaktiviteter spiller en stor rolle i mange børns liv, men hver fjerde barn i 3.-5. klasse har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet. 1 ud af 8 børn i 3.-5. klasse er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mobning eller mistrivsel. Det vil vi gøre noget ved. Med projektet Klubfidusen fokuserer vi på at skabe gode fællesskaber - i første omgang i landets fodbold- og håndboldklubber.

Redskaber til fællesskab

Klubfidusen er et tilbud til fodbold og håndklubber, der træner 6-12-årige børn. Materialer består af konkrete redskaber og aktiviteter, der har fokus på at styrke fællesskabet på og uden for banen. Materialerne er henvendt til børn, trænere, forældre og bestyrelse, fordi alle har en betydning for kulturen i klubben.

Om Klubfidusen 

Bag projektet Klubfidusen står Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden. Mary Fonden og Red Barnet har siden 2007 arbejdet målrettet for at styrke gode børnefællesskaber i antimobbeprogrammet Fri for Mobberi. DBU har med projektet Holdning og Handling siden 2006 øget bevidstheden om trivslen i klubberne, og TrygFonden er kendt for sit arbejde for at skabe større trivsel og mere tryghed blandt børn og unge i Danmark. Klubfidusen er det første samarbejde mellem de fire parter.

Vi hjælper børn, trænere og forældre med at skabe et godt sammenhold på og uden for banen. For mange børn oplever, at de bliver holdt uden for på holdet og ender med at droppe en sport, som de ellers er glade for.

Fakta om mobning

  • Hver fjerde barn i 3.-5. klasse har oplevet at blive drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet.
  • Flere end hvert 8. barn har droppet en fritidsaktivitet på grund af mobning.
    (Undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, Børneliv version 2.0, 2013)

  • Mere end halvdelen af forældrene til børn, der er blevet mobbet ud af en fritidsaktivitet, er fuldstændig uvidende om det (Red Barnet og Maryfondens undersøgelse fra 2013]