Fri for Mobberi forebygger og bekæmpermobning blandt danske børn

Vi forebygger mobning i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og de yngste klasser med programmet Fri for Mobberi.

Mobning er et problem, der skal tages alvorligt i en tidlig alder. Derfor laver vi en forebyggende indsats i vuggestuer og dagpleje, børnehaver og indskolingen, hvor vi opbygger gode og trygge fællesskaber blandt børn. Forskning og erfaring viser, at jo tidligere vi sætter ind over for mobning, jo mindre bliver konsekvenserne. Derfor er programmet Fri for Mobberi rettet mod børn i alderen 0-8 år.

Værktøjer der bekæmper mobning

Fri for Mobberi består af en kuffert med værktøjer til børn, forældre, pædagoger og lærere. Materialet hjælper med at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning. Børnene lærer bl.a. at vise omsorg for hinanden, at sige stop og få mod til at forsvare kammerater, der har svært ved at forsvare sig selv. Kufferten findes i tre udgaver – en til vuggestuer/dagpleje, en til børnehaver og en til skolernes 0.-2. klasse. 

Forældre kan hjælpe med at undgå mobning

Som forælder har du stor indflydelse på dit barns trivsel. Forældre er med til at præge stemningen og kulturen i institutionen og skolen, og derfor spiller du en vigtig rolle, når vi skal forebygge mobning. Det er vigtigt, at du engagerer dig i dit barns omgangskreds og gør en indsats, der får alle i børnegruppen med. Læs mere om vores 5 forældretips mod mobning.

Om Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et samarbejde mellem Mary Fonden og Red Barnet og har eksisteret siden 2007. Programmet er udviklet på initiativ af Kronprinsesse Mary med inspiration fra Better Buddies-programmet fra den australske organisation The Alannah and Madeline Foundation. Du kan få mere information på Fri for Mobberis hjemmeside. Du kan også besøge Fri for Mobberi på Facebook, hvor vi jævnligt opdaterer om vores arrangementer og materialer.

Vi vil udvikle børnefællesskaber, hvor alle er med. Jo før vi kan sætte ind, jo bedre kan vi bekæmpe mobning.

Fakta om Fri for Mobberi

  • 7 % af de danske 11-15 årige skolebørn har oplevet mobning.
  • 50 % af Danmarks børnehaver og mere end 40 % af landets indskolinger har gennem tiden brugt Fri for Mobberi.
  • Over 15.000 pædagoger og lærere har været på et af Fri for Mobberis mange kurser siden programmets lancering i 2007.