Vi giver oplevelser til børn,
der lever i fattigdom
i Danmark

Vi giver oplevelser til børn fra de dårligst stillede familier i Danmark og hjælper dem med at blive en del af et fællesskab.

Børn kan være dårligt stillede og udsatte på forskellige måder. Fælles for de børn, der oplever afsavn enten socialt, økonomisk eller kulturelt, er, at de ofte isolerer sig og har færre venner end deres omgivelser. 

Børn fra fattige familier bærer ofte rundt på en følelse af at være anderledes og forsøger at skjule familiens økonomi for omverden. Det er svært at være et fattigt barn i et rigt land, når man ikke har de samme muligheder for at deltage i sociale aktiviteter, ferier og fritidstilbud som andre børn og unge. At vokse op i social isolation har konsekvenser for et barns udvikling. Derfor gør vi en indsats for at sikre, at alle børn i Danmark har adgang til at blive en del af et fællesskab. 

 

Fakta om fattigdom i Danmark

  • I 2012 var der 7.900 fattige børn i Danmark ifølge den tidligere regerings fattigdomsgrænse. Men der medregnes kun personer, der har været fattige i mindst tre år, og den tæller således ikke børn i alderen 0-2 år med. (Regeringens Fattigdomsredegørelse, 2014)
  • Godt 41.000 børn var fattige i 2012, ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) november 2014. Fattige børn er her defineret som børn, hvis forældre tjener under halvdelen af medianindkomsten og har en formue under 100.000 kr.

 

Ferielejre - oplevelser til børn og familier

Vi arrangerer hvert år ferielejre for børn og familier, der ikke har råd eller overskud til at komme på ferie.

Læs mere om ferielejre

Plads til alle

Børn, der går til fritidsaktiviteter, trives bedre. Derfor arbejder vi for, at alle børn får adgang til fritidsaktiviteter og bliver involveret i foreningslivet.

Læs mere om 'Plads til alle'

Familieoplevelsesklubber

I vores familieoplevelsesklubber kan børn og familier med begrænset netværk få gode oplevelser og nye venskaber i deres lokalområde.

Læs mere om oplevelsesklubber

Naturoplevelser

Vi bruger naturen i mange af vores aktiviteter for de dårligst stillede familier i Danmark. Vi arrangerer udflugter og lege i naturen, der skaber gode fællesskaber.

Læs mere om naturaktiviteter

Spørgsmål og svar om Fattigdom i Danmark

  • Hvad gør Red Barnet for at hjælpe børn, der lever i fattigdom i Danmark? Red Barnets lokalforeninger hjælper børn med at blive en del af et fællesskab. Vi tilbyder ferielejre for børn og familier, der ikke selv har mulighed for at komme på ferie. I oplevelsesklubberne har børn og familier med begrænset netværk mulighed for at få gode oplevelser og nye venner. Med Projektet ’Plads til Alle’ hjælper vi børn fra dårligt stillede familier med at gå til en fritidsaktivitet.
  • Hvilke konsekvenser kan det have for et barn at vokse op i fattigdom? Børn af fattige familier er ofte ensomme og har færre venner. Dels fordi de ikke kan deltage i fritidsaktiviteter og ferier, og dels fordi mange af børnene forsøger at skjule familiens dårlige økonomi over for omverdenen. Undersøgelser viser, at børn klarer sig dårligere i skolen allerede efter et års fattigdom i familien. Det trækker lange spor gennem deres uddannelsesforløb og fremtidige indtægtsniveau.
  • Hvorfor hjælper Red Barnet børn, der lever i fattigdom, med at gå til en fritidsaktivitet? Erfaring viser, at børn, der går til noget, trives bedre. De fleste børn i Danmark går til sport eller musik i fritiden, men udsatte familier har ofte ikke råd eller overskud til at sende deres barn til en fritidsaktivitet. Vi hjælper børn fra de dårligst stillede familier med at blive tilknyttet fritidslivet, så de kan få rørt sig og få nye venner på lige fod med andre børn. Det kan gøre en verden til forskel at blive mødt af nye kammerater eller en voksen frivillig, der ser én med andre øjne. Derfor har det en forebyggende effekt for de børn, der vokser op i fattigdom.
  • Hvem kan være med i Red Barnets familieklubber? Red Barnets familieklubber er for familier, der er økonomisk trængte eller som har et begrænset netværk og er socialt isoleret. Familier, der har brug for at få venner og fællesskaber i deres lokalområde. Klubben samarbejder med kontaktpersoner i skoler, institutioner og kommuner om at give tilbud til familier, der har behov. Red Barnets lokalforeninger har familieklubber i en lang række byer i Danmark.
  • Hvordan kan jeg være frivillig i Red Barnets lokale aktiviteter? Som frivillig i Red Barnet kan du hjælpe de dårligst stillede børn og deres familier på mange forskellige måder. Du kan være med til at arrangere ture, aktiviteter og ferielejre ved at blive frivillig i vores familieoplevelsesklubber og ferielejre, som er spredt over hele landet. Klik på menupunktet 'Frivillige' i toppen af hjemmesdien for at læse mere om, hvordan du bliver frivllig.
  • Hvordan har Red Barnets lokale aktiviteter udviklet sig i de seneste år? I 2015 fik Red Barnet familieoplevelsesklub nummer 66. Det er det største antal familieoplevelsesklubber i Red Barnets historie. Det betyder, at vi når flere børn og familier i Danmark end nogensinde før. Desværre er det også et udtryk for at behovet er rigtig stort og voksende. Red Bartnets mere end 1500 frivillige arbejder for, at de børn og familier de møder i deres aktiviteter, får gode oplevelser, fællesskaber, netværk og redskaber til at klare det, der er svært.
Det er svært at være et fattigt barn i et rigt land som Danmark. Så isolerer man sig tit, fordi der ikke er råd til noget af det, man gerne vil. Red Barnet hjælper med at tilbyde gode oplevelser for både børnene og deres forældre i klubber, på lejre og til fritidsaktiviteter.

Sanne arbejder for de dårligst stillede børn i Danmark

Sanne fortæller om sit arbejde med at koordinere Red Barnets frivillige arbejde, og hvad det betyder for børn at komme på ferielejr.

Læs interview med Sanne