Børnerettighedsdag

Årets tema: børn på flugt

Inspirationskatalog 2017

Download inspirationskataloget til børnerettighedsdagen. 

Børnerettighedsdagen 2017

Næsten 300 skoler markerer børnerettighedsdagen sammen med Red Barnet den 20. november. På den festlige og lærerige dag får eleverne mulighed for at lære deres rettigheder bedre at kende.

Du finder aktiviteterne til årets børnerettighedsdag længere nede på siden. Materialerne er inddelt efter indskoling, mellemtrin og udskoling samt et udvalg af aktiviteter til alle klassetrin.

Nåede du ikke at tilmelde dine elever inden tilmeldingsfristen?

Du er velkommen til at bruge det online undervisningsmateriale her på siden, selvom dine elever ikke er tilmeldt. Men vi kan desværre ikke nå at sende balloner og plakater til din skole.

Skriv til skoletjensten@redbarnet.dk, hvis du gerne vil markere børnerettighedsdagen, men ikke nåede at tilmelde dine elever inden fristen.

Årets tema

I Danmark oplever Red Barnet stigende efterspørgsel fra skoler, hvis elever ønsker at gøre en forskel for eller vide mere om situationen for flygtningebørn. Derfor har børnerettighedsdagen 2017 fokus på børn på flugt.

- Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm.

 

Verden har ikke set større bevægelse af mennesker på flugt siden 2. Verdenskrig. Flere end 65 millioner er på flugt fra krige, konflikter og katastrofer. Over halvdelen er børn. At så mange mennesker rundt om i verden må forlade deres hjem har mange årsager. Her er de centrale årsager: 

Krigen i Syrien

Krigen i Syrien er en af årsagerne til, at så mange mennesker er på flugt i disse år. Krigen har varet i over seks år, og mange syriske børn husker derfor ikke andet end krig. 11,5 millioner syrere er drevet på flugt – heraf 5 millioner børn. Syriens nabolande huser 98 % af de syriske flygtninge.

Konflikter

Der er intern uro i store områder af Centralasien, på Afrikas Horn og i Nordafrika. Nogle børn og unge flygter eksempelvis fra Eritreas diktatur på grund af frygt for militærtjeneste. I andre lande som eksempelvis Afghanistan og Somalia flygter børn og deres familier fra interne stridigheder af frygt for at børnene bliver værget som børnesoldater eller selvmordbombere af væbnede grupper.

Fattigdom

Fattigdom er en faktor, som driver mange børn og deres familier på flugt. Især fra Nordafrika flygter mange børn, fordi familien har mistet deres jord, og der ikke er flere muligheder tilbage for at brødføde dem.

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer får også mennesker til at flygte. Orkaner, tsunamier og jordskælv driver typisk familier på flugt midlertidigt, mens tørke og dermed sult får familier til at leve nomadetilværelser i deres søgen efter mad og vand.

Fakta om flugt

  • Flere end 65 millioner er på flugt på verdensplan.

  • En tredjedel kan betegnes som flygtninge ud fra FN’s Flygtningekonvention. Det vil sige, at de er drevet på flugt, fordi de er forfulgt på grund af race, religion, nationalitet eller socialt eller politisk tilhørsforhold.

  • Mennesker, der er fordrevet som følge af fattigdom eller naturkatastrofer betegnes ikke som flygtninge i FN’s Flygtningekonvention, da de ikke kan betegnes som forfulgte.

Indskoling

Her finder du inspiration til aktiviteter til indskolingens markering af børnerettighedsdagen. Det er en god ide at lave et miks af faglige aktiviteter i klasserne og aktiviteter, som retter sig ud mod lokalsamfundet.

Billede af indskolingselev, der fejrer børnerettighedsdag i 2016.

Hovedaktivitet: Min ven fra Syrien

Tema: Børn på flugt

Fag: Dansk samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Min ven fra Syrien er et helt nyt undervisningsmateriale, der består af fem historier om krig, flugt, drømme, frygt og venskab. Hver historie tager udgangspunkt i et barn, der er drevet på flugt, og som nu befinder sig langs den tyrkiske grænse til Syrien. De har alle fået deres liv vendt på hovedet, da krigen kom til Syrien. Materialet består af historier, billeder og elevopgaver. De skal hjælpe eleverne til en større forståelse for og viden om krigen i Syrien og de børn, der er berørt af den.

Forud for arbejdet med flygtningebørnenes historier, kan det være en god idé at have introduceret konflikten i Syrien for eleverne, og have talt om hvad det vil sige at være på flugt.

Tid: 1 - 8 lektioner

Hovedaktivitet: Forskelle og ligheder – alle har rettigheder

Tema: Børn på flugt

Fag: Dansk

Tal med eleverne om, at alle børn er forskellige og ligner hinanden på samme tid. I kan tage udgangspunkt i børn, som er født i Danmark og flygtningebørn eller i fortællingerne fra ’Min ven fra Syrien’. Tal om forskelle og ligheder i både ophav, udseende og interesser. I kan for eksempel tale om, at børn, som kommer fra forskellige lande kan have samme fremtidsdrømme, eller at børn med forskellige religioner kan have de samme fritidsinteresser og så videre. 

Lad eleverne tegne eller skrive nogle af disse forskelle og ligheder. Herefter kan I tale om, at alle børn i verden har de samme rettigheder, og at børn har lov til at være forskellige. Derefter kan eleverne arbejde videre med deres tegninger og lister. Hæng dem op i en gang eller et fællesrum. Inviter et andet trin eller forældrene til fernisering.

Tid: 2-3 lektioner

Hovedaktivitet: Sæt fokus på FN's verdensmål

Skriv de 17 verdensmål på tavlen eller sæt dem op på smartboard fra hjemmesiden heleverdeniskole.dk. Fortæl eleverne, at verdens ledere er blevet enige om at nå de 17 mål inden 2030.

På heleverdeniskole.dk er der gode, korte beskrivelser af hvert enkelt mål i én til to sætninger. Dem kan du læse op eller dele ud til eleverne. Spørg eleverne hvilke af de 17 mål, de synes er vigtigst.

Lad eleverne tegne en tegning af det verdensmål, de synes er allervigtigst. De kan lade sig inspirere af verdensmålenes ikoner, eller de kan bruge fri fantasi. Hæng tegningerne op et centralt sted på skolen eller sæt dem på plancher, som I kan tage med ud på et optog gennem byen.

Tid: 2 – 4 lektioner

Biaktivitet: Alle børn – om børns rettigheder

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

’Alle børn - om børns rettigheder’ er et undervisningsmateriale om rettigheder. Eleverne lærer at blive opmærksomme på, hvornår egne og andres rettigheder krænkes, og hvor de kan søge hjælp. I materialet bruges primært tegninger og billeder som oplæg til opgaver, dialog og refleksion. På onlinetemaet kan eleverne se billedserier og videoer, og de kan deltage aktivt med quizzer. Materialet findes også som et fysisk hæfte, som kan bestilles i klassesæt, så længe lager haves.

Tid: Minimum 4 lektioner

Mellemtrin

Her finder du inspiration til aktiviteter til mellemtrinnets markering af børnerettighedsdagen. Det er en god ide at lave et miks af faglige aktiviteter i klasserne og aktiviteter, som retter sig ud mod lokalsamfundet.

To elever fra mellemtrinnet fejrer børnerettighedsdag i 2016.

Hovedaktivitet: Katastrofespillet

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, natur/teknologi, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Katastrofespillet er et helt nyt læringsspil for mellemtrinnet. Her kan dine elever prøve kræfter med rollen som nødhjælpsarbejder både under en naturkatastrofe og i en flygtningelejr. Gennem forskellige scenarier ser eleverne behovet for hjælp fra forskellige perspektiver, og de lærer om principperne bag nødhjælpsarbejdet.

Tid: 2 - 4 lektioner

Hovedaktivitet: Sæt fokus på FN's verdensmål

Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Lad eleverne læse artiklen ’Hvorfor flygter man?' og tal med eleverne om, hvorfor krig opstår, og at der er forskellige grunde til, at børn og deres familier flygter.

Skriv de 17 verdensmål på tavlen eller sæt dem op på smartboard fra heleverdeniskole.dk. Her er der gode, korte beskrivelser af hvert enkelt mål. Fortæl eleverne, at verdens ledere er blevet enige om at nå de 17 mål inden 2030 – om 12 år. Få eleverne til at regne ud, hvor gamle de er i 2030.

Lad eleverne læse de korte beskrivelser af verdensmålene højt for klassen. Derefter kan eleverne i grupper tale om hvilke af de 17 mål, der er vigtigst at opnå for at undgå, at børn er nødt til at flygte. Hver gruppe skal udvælge tre verdensmål. De kan klikke på de udvalgte verdensmål og læse en uddybende beskrivelse. Når grupperne har valgt tre verdensmål skal de diskutere, hvad der skal til for at nå målene.

Elever på mellemtrinnet vil være i 20’erne i 2030. Lad dem diskutere, hvilke uddannelser, de kan tage for at hjælpe med at indfri de verdensmål, som kan stoppe flugt. Lad eleverne lave tegneserier, tegninger, noveller eller taler som viser, hvordan de som læger, politikere, ingeniører med videre kan hjælpe med at forhindre flugt i 2030.

Tid: 2 – 4 lektioner

Biaktivitet: Børns rettigheder… beskytter dig mod mere end du tror

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

’Børns rettigheder... beskytter dig mod mere, end du tror’ er et undervisningsmateriale, der introducerer eleverne for deres rettigheder. Det giver eleverne en bred viden om deres rettigheder, hvad de kan bruges til og muligheder for at søge hjælp. Materialet beskæftiger sig med emner som skilsmisse, vold og overgreb, privatliv, tavshed og tabu. Materialet består af et et onlinetema med undervisningsvejledning og elevaktiviteter.

Tid: Minimum 4 lektioner

Biaktivitet: STÆRKE SAMMEN – modulet ’Børns rettigheder’

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Undervisningsmaterialet STÆRKE SAMMEN til mellemtrinnet er udviklet over 2,5 år i samarbejde med fagpersoner og elever på 14 skoler. Det har fokus på at styrke klassefællesskabet og den enkelte elev. Det består af otte grundmoduler, hvoraf et modul har særligt fokus på viden om børns rettigheder. Vi foreslår, at I arbejder med de to temaøvelser ’FN’s børnekonvention’ og ’Gæt en rettighed’ i modul 2 - ’Børns rettigheder’.

Tid: 1 - 2 lektioner

Biaktivitet: Rap eller digt om rettigheder – retten til at udtrykke sig

Tema: Børns rettigheder

Fag: Dansk

Man har ret til at udtrykke sig, men må man sige alt? Dilemmaet italesættes for eleverne, og klassen drøfter derefter, om retten til at blive hørt er vigtigere, end at andre ikke må såres og hånes. Efter diskussionen skriver eleverne tekster om problematikken i form af en novelle, et digt, en sang eller en rap. Teksterne kan fremføres for resten af skolen eller ude i lokalsamfundet.

Tid: 3 – 4 lektioner

Udskoling

Her finder du inspiration til aktiviteter til udskolingens markering af børnerettighedsdagen. Det er en god ide at lave et miks af faglige aktiviteter i klasserne og aktiviteter, som retter sig ud mod lokalsamfundet.

Tre elever fra udskolingen fejrer børnerettighedsdag.

Hovedaktivitet: Deadline Syrien

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Slip dine elever fri som journalister, der skal undersøge livet som flygtning i Danmark og i en af verdens største flygtningelejre i Jordan. Gennem virkelige fortællinger fra børn og unge sætter det helt nye interaktive læringsspil fokus på hverdagen i venteposition. På frygt og forventninger og på krig og kærlighed.

Tid: Minimum 2 lektioner

Hovedaktivitet: Deadline Athen

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Hvert år krydser mange flygtningebørn Europas grænse. De er på jagt efter asyl og et bedre liv. Men kun de færreste når deres mål. I det interaktive rollespil styrer dine elever journalisten, der rejser til Athen for at fortælle historien om de afghanske flygtningedrenge i Europa. Til materialet hører også en række videoer, hvor flygtningebørn fortæller om deres flugt, asylansøgning og deres fremtidsdrømme. Filmene kan bruges selvstændigt eller som en del af et forløb med Deadline Athen.

Tid: Minimum 2 lektioner

Hovedaktivitet: Sæt fokus på FN's verdensmål

Fag: Tværfagligt, dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Lad eleverne læse artiklen ’Hvorfor flygter man?' og tal med eleverne om, hvorfor krig opstår, og at der er forskellige grunde til, at børn og deres familier flygter.

Skriv de 17 verdensmål på tavlen eller sæt dem op på smartboard fra heleverdeniskole.dk. Her er der gode, korte beskrivelser af hvert enkelt mål. Fortæl eleverne, at verdens ledere er blevet enige om at nå de 17 mål inden 2030 – om 12 år. Få eleverne til at regne ud, hvor gamle de er i 2030.

Lad eleverne læse de korte beskrivelser af verdensmålene højt for klassen. Derefter kan eleverne i grupper tale om hvilke af de 17 mål, der er vigtigst at opnå for at undgå, at børn er nødt til at flygte. Hver gruppe skal udvælge tre verdensmål. De kan klikke på de udvalgte verdensmål og læse en uddybende beskrivelse. Når grupperne har valgt tre verdensmål skal de diskutere, hvad der skal til for at nå målene.

Elever i udskolingen vil være i 20’erne i 2030. Lad dem diskutere, hvilke uddannelser, de kan tage for at hjælpe med at indfri de verdensmål, som kan stoppe flugt. Lad eleverne lave tegneserier, tegninger, noveller eller taler som viser, hvordan de som læger, politikere, ingeniører med videre kan hjælpe med at forhindre flugt i 2030.

Tid: 2 – 4 lektioner

Biaktivitet: #3ting

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk og samfundsfag

En orkan rammer, dit hus brænder, krigen bryder ud. Hvilke tre ting ville du tage med, hvis du skulle flygte? Nogle ville prioritere minder i form af fotos eller arvestykker. Andre ville prioritere varmt tøj, mad, pas eller familiens kæledyr. Lad dine elever debattere, hvilke tre ting de ville tage med, hvis katastrofen pludselig ramte. Få dem til at tage fotos eller lave tegninger, som kan deles på sociale medier under hashtagget #3ting. Elevernes billeder kan hænges op et centralt sted på skolen og skabe en god dialog om hvilke ting, der betyder noget for forskellige mennesker.

Tid: 1 lektion

Biaktivitet: Børn har ret… til at kende deres rettigheder

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt og især samfundsfag

’Børn har ret … til at kende deres rettigheder’ klæder børn og unge på til at forstå, hvordan børns rettigheder kan bruges i deres egen hverdag. I hæftet kan man møde en lang række børn og unge, hvis rettigheder er blevet krænket, og der er gode råd til, hvor børn og unge kan søge hjælp. Materialet består af et onlinetema samt undervisningsvejledning og elevaktiviteter. Materialet findes også som et fysisk hæfte, der kan bestilles i klassesæt, så længe lager haves.

Tid: Minimum 4 lektioner

Til alle klassetrin

Billede af skolegård. Skoleelever holder røde Red Barnet-balloner.

Hovedaktivitet: Når katastrofen rammer

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, natur/teknologi, historie, geografi, samfundsfag, dansk samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

’Når katastrofen rammer’ rummer alt Red Barnets undervisningsmateriale om børn på flugt – både før, under og efter flugten. Der er materialer til alle grundtrin. Nogle af dem er beskrevet ovenfor, men inde på temasitet kan dine elever også finde fakta om flugt, forskellige typer af katastrofer, film og fortællinger fra flygtningebørn og meget mere. Lad eleverne gå på opdagelse i temaet. Ud fra den viden, de samler ind, kan de løse nogle af de tilhørende elevopgaver, skrive en novelle, lave en kampagne til fordel for børn på flugt og meget mere.

Tid: Minimum 2 lektioner

Hovedaktivitet: Klasser på nødhjælp

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, natur/teknologi, sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab og madkundskab

Mennesker ramt af katastrofer mangler helt basale ting. I forløbet arbejder eleverne med, hvad nødhjælp er, og de får indsigt i, at nogle naturkatastrofer kan forebygges. Eleverne arbejder også med at forstå, at nødhjælp kan hjælpe de børn og voksne, der lever i konflikt- eller katastrofeområder, og som lever under ganske andre levevilkår end eleverne selv. Eleverne skal blandt andet lave mad fra varerne i en pakke med nødhjælp og løbe for deres ret til at gå i skole.

Materialet er målrettet mellemtrinnet, men kan på lærerens initiativ tilpasses alle trin.

Tid: 2 - 6 lektioner

Hovedaktivitet: Happening om børn på flugt

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, samfundsfag og understøttende undervisning

Lad dine elever være aktivister, som skal sætte fokus på flygtningebørns rettigheder. I kan eksempelvis gøre som Skt. Ansgars Skole, der i 2015 satte hundredvis af papirbåde ud i en af søerne i København for at gøre opmærksom på farerne ved at være bådflygtning. I kan lave en menneskekæde om det lokale asylcenter for at vise, at asylbørn har ret til beskyttelse. I kan gå et optog gennem byen med de plakater og balloner, I får tilsendt fra Red Barnet samt egne bannere med budskaber om børns rettigheder. Eller I kan lave en ballonopsending eller flaskeposter med små sedler om børns rettigheder i.

Kun fantasien sætter grænser. Brug aktiviteten til at diskutere, hvad rettigheder betyder for eleverne og flygtningebørn.

Tid: 2 lektioner

Tema: Børn på flugt

Fag: Tværfagligt, dansk, samfundsfag, engelsk, tysk

Denne aktivitet er for mellemtrinnet og udskolingen.

Lad jer inspirere af Klintsøgaard Efterskole, der i de seneste år har givet eleverne et stærkt og anderledes indblik i livet som flygtning på børnerettighedsdagen. Efter arbejde med Red Barnets undervisningsmaterialer om børn på flugt tilberedte eleverne nødhjælpsrationer over bål ved hjælp at Red Barnets koncept ’Klasser på nødhjælp’. Efterfølgende blev eleverne kørt 25 km væk fra skolen og skulle selv finde tilbage ved hjælp af kort. Tilbage på skolen skulle de søge asyl ved at udfylde rigtige asylpapirer og på tysk eller engelsk interviewes om deres motivation for at søge asyl.

Tid: Minimum 4 lektioner – gerne en hel dag

Biaktivitet: Stafet for børns rettigheder

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt, idræt og dansk – og samfundsfag for udskolingen.

I kan lave en stafet, hvor eleverne i en klasse, på et grundtrin eller hele skolen bringer en depeche med børnekonventionen frem til institutioner og organisationer i lokalområdet, der på forskellige måder arbejder med børns rettigheder.

Inden stafetten deles eleverne op klassevis eller i grupper, der arbejder med en børnerettighed, eksempelvis børn har ret til sundhed, og under stafetten skal de besøge et hospital. En anden gruppe kan for eksempel arbejde med, at børn ikke må udsættes for vold, og besøge den lokale socialforvaltning eller et krisecenter. Til sidst samles alle grupperne og udveksler erfaringer fra stafetløbet.

Husk at kontakte institutionerne på forhånd, så eleverne ikke løber forgæves.

Tid: 3 – 4 lektioner

Tema: Børns rettigheder

Fag: Tværfagligt, dansk og samfundsfag for udskolingen

Denne aktivitet er for mellemtrinnet og udskolingen. Eleverne forbereder en forsvarstale for flygtningebørn eller børns rettigheder generelt. Del eleverne op i tre grupper efter appelformerne patos, logos og etos. Eleverne kan finde inspiration til indholdet på temaet ’Når katastrofen rammer’ eller temaet ’Børns rettigheder’ .

Eleverne kan holde talen på en central plads i byen eller i skolens fællessal i løbet af børnerettighedsdagen.

Tid: 2 – 4 lektioner

Sådan taler du om flugt med dine elever

Herunder giver psykolog Anne-Sophie Dybdal sine råd til, hvordan du arbejder med temaet ’Børn på flugt – i Danmark og resten af verden’ sammen med dine elever. 

Konkrete eksempler

Husk på, at især mindre børn er konkret tænkende. De tænker ikke på store flygtningestrømme, men på det flygtningebarn, de har set i en gummibåd i nyhederne. Tag udgangspunkt i eksempler og konkrete historier. Ældre elever kan godt forholde sig til tal og statistikker, men konkrete eksempler vil gøre problematikken mere nærværende for elever på alle trin.

Skab medfølelse, ikke frygt

Det er positivt, når børn får medfølelse for andre børn, men man skal ikke skabe skræmmebilleder, som børnene kan have svært ved at ryste af sig. Sig for eksempel: ”Der er nogle, som er nødt til at forlade deres hjem af mange forskellige grunde. Så rejser de her til Danmark for at komme i sikkerhed.”

Gå ikke for meget i detaljer overfor de mindste elever, men sig, at det er synd for de børn, som må forlade deres hjem. Du kan også sige: ”Mange organisationer arbejder på at hjælpe de børn, som er på flugt. Nogle børn kan på et tidspunkt vende tilbage til deres hjemlande, når der er blevet fred, eller de får chancen for et nyt liv at andet sted, hvis der stadig er krig i det land, de kommer fra.”

Er der flygtningebørn i din klasse?

Hvis der er elever i din klasse, som selv har været på flugt, skal du være opmærksom på ikke at udstille dem eller trigge genoplevelser. Det kan være godt for flygtningebørn og deres klassekammerater, at de deler erfaringer. Men det er din opgave som fagperson at sørge for, at børnene ikke fortæller for meget. Her kan du bruge generalisering og normalisering som værktøj.

Du kan spørge, om de har lyst til at fortælle, hvorfor de er flygtet – om det for eksempel er på grund af krig, sult eller naturkatastrofer. Hvis nogle af eleverne svarer, kan du generalisere ud fra svaret og fortælle, at mange børn og deres familier flygter af samme grund.

Læs interview med Anne-Sophie Dybdal om hendes arbejde med flygtningebørn. 

Ofte stillede spørgsmål

Kan vi holde børnerettighedsdagen på et andet tidspunkt end den 20. november?

Ja, I kan sagtens fejre børnerettighedsdag på et andet tidspunkt end den 20. november, hvis det passer bedre ind i jeres planer. I vores idékatalog kan I få inspiration til, hvad I kan lave med jeres elever på dagen og hvordan, I kan undervise i årets tema.

Husk at tilmelde jer børnerettighedsdagen. Det er meget vigtigt, at I tilmelder jer, da vi har brug for at vide, hvor mange elever, der deltager fra jeres skole og hvem, jeres kontaktperson er. I er velkomne til at melde blot en klasse eller en årgang til, men det er selvfølgelig endnu bedre, hvis I kan få hele skolen til at fejre børnerettighedsdagen. Kort før den 20. november modtager I en pakke med materialer, som I kan bruge til at gøre dagen festlig.

Skal hele skolen være tilmeldt?

Nej, I bestemmer selv, om I vil tilmelde hele skolen, enkelte klasser, en årgang eller et grundtrin. En lærer skal være kontaktperson, og vedkommende kan melde skolen til børnerettighedsdagen.

Det er meget vigtigt, at I tilmelder jer, da vi har brug for at vide hvor mange elever, der deltager fra jeres skole og hvem, jeres kontaktperson er.

Hvor mange elever skal vi minimum være for at kunne tilmelde os?

I kan altid tilmelde jer uanset hvor mange, I er. I bestemmer selv, om I vil tilmelde hele skolen, enkelte klasser, en årgang eller et grundtrin. I vælger en lærer, der skal være kontaktperson. Kontaktpersonen skal tilmelde skolen børnerettighedsdagen.

Det er meget vigtigt, at I tilmelder jer, da vi har brug for at vide hvor mange elever, der deltager fra jeres skole og hvem jeres kontaktperson er.

Hvornår modtager vi materiale?

Når I har tilmeldt jer, og når vi nærmer os børnerettighedsdagen 2017, vil I modtage en mail, hvor I finder vores idékatalog med inspiration til aktiviteter til børnerettighedsdagen 2017. I vil kunne downloade vores materialer her på skolesitet.

I velkomstmailen modtager I også et webbanner, som I kan lægge på skolens hjemmeside for at vise omverdenen, at I fejrer børnerettighedsdag.

Kort tid før børnerettighedsdagen den 20. november vil I modtage en pakke med materialer, som I kan bruge til at gøre dagen festlig. Hvis eleverne, der er tilmeldt, er fordelt på forskellige matrikler, må I meget gerne sende de forskellige adresser til os, så vi kan sende flere pakker ud til jer.

Findes der materialer til børnerettighedsdagen?

Ja, vi udvikler materialer til alle klassetrin i grundskolen til fejring af børnerettighedsdagen 2017. De vil kunne findes her på siden. Længere nede på siden kan du også få indblik i materialerne fra 2016, hvor temaet var #stopvoldmodbørn.

Hvis I ikke allerede er tilmeldt børnerettighedsdagen, så er det meget vigtigt, at I vælger en lærer, der skal være skolens kontaktperson, og som går ind og tilmelder jer. Vi har nemlig brug for at vide hvor mange elever, der deltager fra jeres skole og hvem jeres kontaktperson er.

Kan vi tilmelde os, selvom vi ikke er en skole?

Ja, stort set alle grupper kan deltage. Vores undervisningsmaterialer er som udgangspunkt lavet til klasser i grundskolen, men I er meget velkomne til at være med til at fejre børnerettighedsdagen og bruge vores materiale. I må gerne skrive til skoletjenesten@redbarnet.dk og fortælle mere om, hvem I er, og hvordan I har tænkt, at I gerne vil være med. 

Hvor kan jeg læse mere om årets tema?

I år er temaet til børnerettighedsdagen "Børn på flugt - i Danmark og resten af verden". Vi lægger mere materiale op om årets tema i august måned.

Hvis I ikke allerede er tilmeldt børnerettighedsdagen, så er det meget vigtigt, at I vælger en lærer, der skal være skolens kontaktperson, og som går ind og tilmelder jer. Vi har nemlig brug for at vide, hvor mange elever, der deltager fra jeres skole og hvem, jeres kontaktperson er.

Hvad går børnerettighedsdagen ud på, og hvor meget skal vi selv stå for?

I bestemmer selv, hvor lang tid, I vil bruge på at arbejde med vores børnerettighedsmateriale og årets tema. Nogle skoler bruger en uge, mens andre skoler bruger et par timer på selve dagen, som i år er den 20. november. I vores idékatalog vil I kunne få masser af inspiration til, hvad I kan lave med jeres elever på dagen, og hvordan I kan undervise i årets tema. I kan læse konkrete eksempler på aktiviteter, som skoler har lavet de tidligere år, og I finder information om de forskellige undervisningsmaterialer til alle klassetrin.

I finder idékataloget fra sidste år længere nede på siden.

Der er mange måder at fejre børnerettighedsdagen på, og I må meget gerne tænke i at lave både nogle undervisningsaktiviteter på skolen og nogle aktiviteter rundt i lokalsamfundet. Det kunne eksempelvis være en stafet eller en flashmob. Det er altså jer selv, der bestemmer, hvad der skal ske og hvor meget, der skal ske. Vi sender jer materialer til at gøre dagen festlig på skolen og/eller i gaderne. Derudover kan I på ovenstående link finde et udkast til en pressemeddelelse, som I kan sende ud til de lokale medier. Det er både til gavn for skolens omdømme, og sikrer, at flere mennesker hører om børns rettigheder.

Hvis I har brug for mere vejledning i forbindelse med, hvordan I kan komme i kontakt med de lokale medier eller hvordan, I kan arrangere børnerettighedsdagen, så skriv endelig. Skriv enten til skoletjenesten@redbarnet.dk eller direkte til event- og kommunikationsmedarbejder i skoletjenesten Sofie Bak Thorup, på sbt@redbarnet.dk.

Rigtig god børnerettighedsdag!