Jonas Keiding Lindholm generalsekretær for Red Barnet

Foto: Red Barnet/Ulrik Jantzen

Jonas Keiding Lindholm er leder af Red Barnets hovedkontor i Danmark. Han udtaler sig i pressen om Red Barnets arbejde og om de politiske beslutninger, der påvirker udsatte børns liv.

Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm har en stærk faglig baggrund inden for socialt arbejde og humanitær bistand og en lang arbejdserfaring i blandt andet Red Barnet - både i Danmark og særligt internationalt. Han har i en lang årrække arbejdet i og stået i spidsen for store nødhjælpsoperationer i krige og katastrofer verden over.

Jonas Keiding Lindholm er daglig leder af Red Barnet, som arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande, hvor vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn og kæmper for deres rettigheder. Red Barnet er en del af Save the Children – verdens førende uafhængige organisation for børn.

Leder for mange ansatte og frivillige

Fra Red Barnets hovedkontor i København leder han organisationen, der har flere end 155 medarbejdere i Danmark og cirka 20 medarbejdere udstationeret rundt omkring i verden. Red Barnet har desuden mere end 2000 frivillige, der er organiseret i 65 lokalforeninger i hele landet. Vores frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre, i naturen og i lokale fællesskaber. De driver også genbrugsbutikker og spiller en vigtig rolle ved Red Barnets årlige landsindsamling.

Lang erfaring med nødhjælpsindsatser

I over ti år har Jonas Keiding Lindholm arbejdet rundt omkring i verden med nødhjælp og langsigtet udviklingsarbejde. Han var først ansat i FN og kom efterfølgende til Red Barnet. Han har haft ledende funktioner i nogle af de største nødhjælpsindsatser i over 40 lande. Eksempelvis i Asien efter tsunamien i 2004/2005, i Haiti efter jordskælvet i 2010, i Pakistan efter oversvømmelserne i 2010 og i Østafrika under tørken i 2011. Jonas Keiding Lindholm har tillige været leder af FN's kontor i verdens største flygtningelejr Dadaab i Kenya.

Jonas Keiding Lindholm har også været vicedirektør på Red Barnet International's kontor i London i fem år og vicegeneralsekretær i Red Barnet i to år. Desuden er han fast tilknyttet en række universiteter og andre undervisningsinstitutioner i Danmark som underviser og eksaminator I NGO-ledelse og humanitær bistand og er en meget brugt foredragsholder om samme emner.

Ekspertise på børne- og ungeområdet

Inden specialiseringen inden for nødhjælp arbejdede Jonas Keiding Lindholm i egenskab af sociolog i en årrække som konsulent for kommuner, styrelser og organisationer - blandt andet Sundhedsstyrelsen, Børnerådet, Kriminalforsorgen, Det Kriminalpræventive Råd, Center for Alternativ Samfundsanalyse på området børn & unge, etnicitet og marginalisering.

Bestyrelser og udvalg

Jonas Keiding Lindholm deltager i forskellige udvalg og bestyrelser i Danmark. Han er eksempelvis medlem af Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst oprettet af regeringen i 2016; formand for ekspertpanelet på uddannelsen Katastrofe- og risikomanager på Metropol og medlem af ekspertpanelet på uddannelsen Master of Disaster Management på Københavns Universitet.

Udgivelser

Jonas Keiding Lindholm har publiceret en afhandling fra Lunds Universitet om unge indvandreres hverdagsliv på Nørrebro: ’Generationen der blev kulturpendlere’,1997.

Uddannelsesbaggrund

Jonas Keiding Lindholm er uddannet sociolog fra Lunds Universitet med en bachelor i kommunikation fra RUC og Brunel University i London suppleret med studier i humanitær ledelse på Fordham University, New York samt forskellige ledelsesuddannelser i regi af både AVT Business School, FN og Red Barnet.

Jonas Keiding Lindholm har været ansat i Red Barnet og Save the Children siden 2004. Han har været generalsekretær siden november 2015. 

Jonas Keiding Lindholm er gift med Marie, der er journalist, og far til de to døtre Elin og Irma. Familien bor på Vesterbro i København.

Læs mere 

Om Red Barnets internationale og nationale arbejde 

Følg Jonas Keiding Lindholm på Twitter: @LindholmJK

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet (Foto: Ulrik Jantzen)

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet (Foto: Ulrik Jantzen)

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet (Foto: Ulrik Jantzen)

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet (Foto: Ulrik Jantzen)