Strategi, vedtægter
og politik

Vedtægter for Red Barnets lokalforeninger

Nye vedtægter for lokalforeninger vedtaget oktober 2014.

 

Red Barnets Strategi 2010-2015

Red Barnets Strategi 2010-2015. Strategy for Save the Children Denmark 2010-2015.

 

Red Barnets vedtægter

Vedtægter for Red Barnet (Save the Children Denmark). Stiftet 14. marts 1945.

 

FN's Konvention om Barnets Rettigheder

FN's Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) er Red Barnets mandat og arbejdsgrundlag. Børnekonventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om barnets rettigheder.

 

FN's Børnekonvention

Lille, læslet folder med artiklerne i FNs Konvention om Barnets Rettigheder. NB: Udsolgt! Kan kun downloades.

 

Policy on Gender Equality (Politik om ligestilling)

Save the Childrens politik om ligestilling mellem kønnene.